קהילה תורמת

כאן אתם מוזמנים לעזור תרומת אביזרים ואופניים מותאמים לילדים שמשפחתם מתקשה במימונם.

התרומה מוכרת במס ומתבצעת דרך איל"ן – עמותה ישראלי לילדים נכים.